Laboratorium Centralne AQUA S.A.

Laboratorium wspiera właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków w ustaleniu przynależności obiektów do aglomeracji oraz określeniu najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód i do gleby (zgodnie z Dz.U.2019 poz. 1311).

W Laboratorium Centralnym wdrożony jest  system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 610) potwierdza kompetencje i profesjonalizm wykonywanych badań.

Profil działalności Laboratorium Centralnego obejmuje pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków i osadów ściekowych.

Zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do pobierania próbek i prowadzenia badań w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia.

Obecnie zakres wykonywanych w Laboratorium Centralnych badań obejmuje łącznie kilkadziesiąt parametrów oznaczanych w próbkach wody, ścieków i osadów.

Próbki woda

pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych oraz podziemnych, wód na pływalni

Próbki ścieki

pobieranie próbek ścieków i osadów ściekowych

Badania fizyczne i chemiczne

wykonywanie badań fizycznych i chemicznych próbek wody i ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Badania mikrobiologiczne

wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody

Oferta skierowana jest do ...

Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Rozlewni wód źródlanych

Zakładów produkcyjnych, betoniarni

Ośrodków rekreacyjnych i hoteli

Szkół, przedszkoli

Właścicieli indywidualnych ujęć wody oraz studni

Właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

I innych

Szkolenia, konsultacje, audyty…

Audyty

prowadzenie audytów wewnętrznych w laboratoriach zajmujących się badaniem próbek wody, ścieków oraz osadów ściekowych

Audyty, szkolenia, konsultacje prowadzone są przez kompetentnych, posiadających wieloletnie doświadczenie specjalistów.

Praktyczne rozwiązywanie problemów laboratorium przy wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania.

Szkolenia
  • interpretacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • interpretacji wymagań dokumentów PCA
  • planowania potwierdzenia metod znormalizowanych oraz walidacji metod własnych laboratorium
  • opracowanie statystycznych wyników potwierdzenia/walidacji
  • opracowanie programów sterowania jakością badań
  • interpretacja wyników sterowania jakością badań pomoc przy wdrożeniu i walidacji nowych metod badawczych oraz rozwiązywaniu problemów z zakresu analityki wody i ścieków

Zamówienie usługi

W celu zamówienia badania wody lub ścieków, wypełnij formularz, zeskanuj i przeslij go na adres e-mail laboratorium@aqua.com.pl lub zadzwoń woda - 33 81 38 532, ścieki - 33 81 38 421

Cennik

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A (pdf 232 KB)

Badanie wody

Formularz  badania wody (pdf 114 KB)

Badanie ścieków

Formularz badania ścieków (pdf 59 KB)

Kontakt

Laboratorium Analiz Wody

ul. Wodociągowa 8
43-356 Kobiernice
tel. 33 81 38 532, fax. 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl               formularz kontaktowy - woda

Laboratorium Analiz Ścieków

ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 81 38 421, fax 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl              formularz kontaktowy - ścieki