Nabór wniosków w ramach Programu „Rodzina Plus”

AQUA S.A. w ramach Programu „Rodzina Plus” przyznaje pomoc finansową dla uczniów szkół podstawowych (od klas V), gimnazjalnych, dziennych szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku osób studiujących.

 

W celu uzyskania pomocy finansowej uczniowie/studenci muszą złożyć wniosek osobiście w siedzibie AQUA S.A., ul. 1 Maja 23, Bielsko-Biała, pok. 206, II piętro (dział marketingu, telefon: 33 82 80 307), w nieprzekraczalnym terminie:

 

- uczniowie do dnia 7 września 2018 roku,

- studenci do dnia  5 października 2018 roku.

 

Szczegółowe informacje:

 

Regulamin

 

Wniosek - uczeń

 

Wniosek - student

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA