Nabór wniosków w ramach Programu "Rodzina Plus"

AQUA S.A. w ramach Programu "Rodzina Plus" przyznaje pomoc finansową dla uczniów szkół podstawowych, dziennych szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku osób studiujących.

 

 

W celu uzyskania pomocy finansowej uczniowie/studenci muszą złożyć wniosek w siedzibie AQUA S.A., ul. 1 Maja 23, Bielsko-Biała, pok. 206, II piętro (dział marketingu, telefon: 33 82 80 307), w nieprzekraczalnym terminie:

  • uczniowie - do 6 września 2019 roku
  • studenci - do 4 października 2019 roku.

 

Załączone formularze można wypełnić za pomocą programu Adobe Reader a następnie wydrukować.

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA