Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 IX 2019

Zarząd Spółki "AQUA" S.A. w Bielsku - Białej informuje, że działając na podstawie przepisów art. 399 §1 w związku z art. 400 Kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariusza Gminy Bielsko-Biała zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A., które odbędzie się w dniu 30.09.2019r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki - w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23 .

 

Informacje i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem znajduj ą się na stronie

 

www.aqua.com.pl/wza

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA