Podpisanie umowy o współpracy z ATH

W dniu 20 stycznia 2020 roku Prezes Zarządu AQUA S.A. dr Krzysztof Michalski oraz Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosław Janicki podpisali umowę o współpracy. Umowa otwiera płaszczyznę do realizacji wspólnych projektów Akademii i bielskiej firmy odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz gmin ościennych.

Współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie celów edukacyjnych i badawczych Uczelni, budowanie platform współpracy między środowiskiem biznesu i nauki oraz wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Pierwszym efektem współpracy jest prowadzenie, od października roku akademickiego 2019/2020, przez specjalistów i praktyków z AQUA S.A. zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Kolejnym efektem współpracy będzie organizowana przez AQUA S.A. oraz Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej konferencja naukowo-techniczna “Nauka-Technologia-Środowisko”. Organizatorzy już zapraszają na to wydarzenia w dniach 14-16 października 2020 roku, które odbędzie się w Wiśle. Wydarzenie to będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w branży wodno-kanalizacyjnej oraz dyskusji na tematy związane z problemami inżynierii środowiska.
 

foto: materiały prasowe ATH