Polecenie Zapłaty

SZANOWNI KLIENCI

Z myślą o Państwa wygodzie udostępniliśmy możliwość opłacania należności za wodę i ścieki z rachunku bankowego poprzez tzw. „POLECENIE ZAPŁATY”. Taka forma dokonywania płatności  zapewnia terminową zapłatę każdego rachunku nie tylko bez konieczności udania się do kasy, ale nawet bez zlecania realizacji przelewu w swoim banku. Po złożeniu przez Państwa jednorazowej zgody na obciążanie swojego rachunku bankowego za terminowość opłat odpowiada wystawca faktury i Państwa bank.

Stronami umowy, w wyniku której aktywowane jest Polecenie Zapłaty są:

 • odbiorca, czyli wystawca faktury (AQUA S.A. w Bielsku-Białej),
 • płatnik, czyli Odbiorca usług (Państwo), zobowiązany do terminowej płatności,
 • bank, w którym płatnik posiada rachunek.

     Aby zlecić dokonywanie płatności za wodę i ścieki z rachunku bankowego należy sprawdzić, czy Państwa bank oferuje realizację Polecenia Zapłaty i jakie stosuje opłaty z tego tytułu, przy czym:

 • należy pobrać druk „Zgoda na obciążanie rachunku (pdf 367 KB)”,  czytelnie wypełnić i podpisać obie części formularza (dla odbiorcy oraz dla banku płatnika),
 • oryginał należy dostarczyć do AQUA S.A.,
 • podpis musi być zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w Państwa banku,
 • w polu „identyfikator płatności” należy wpisać tzw. „kod nabywcy”, który znajdziecie Państwo na pierwszej stronie faktury.

Jak funkcjonuje Polecenie Zapłaty?

 • potwierdzeniem aktywacji usługi jest adnotacja na fakturze "Sposób zapłaty: polecenie zapłaty" - od tego momentu należności za faktury przekazywany będą automatycznie z konta płatnika na konto  AQUA S.A.,
 • aktywacją usługi zajmuje się AQUA S.A., która przekazuje wszystkie niezbędne informacje do banku płatnika,
 • płatność jest pobierana w dniu płatności faktury - ważne jest, aby dzień przed tym terminem płatnik zabezpieczył odpowiednią kwotę na rachunku bankowym, ponieważ w przypadku ewentualnego braku środków na rachunku usługa nie zostanie zrealizowana,
 • dyspozycja polecenia zapłaty niezrealizowana w dacie płatności z powodu braku środków na rachunku płatnika będzie ponownie przekazana do banku płatnika – tylko 1 raz, po 5 dniach roboczych,
 • bank pobiera od płatnika opłaty za dyspozycje polecenia zapłaty zgodnie ze swoją taryfą prowizji i opłat bankowych,
 • płatnik (Odbiorca usług) nadal otrzymuje od nas faktury - będą one miały adnotację "Sposób zapłaty: polecenie zapłaty",
 • w sytuacji, gdyby stwierdzili Państwo błąd w zrealizowanym poleceniu zapłaty (np. kwota obciążenia byłaby niezgodna z otrzymaną fakturą) przysługuje Państwu prawo odwołania transakcji,
 • płatnik w każdej chwili może zrezygnować z usługi Polecenie Zapłaty, wypełniając druk „Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku (pdf 421 KB)”, a następnie przekazując po jednym egzemplarzu do AQUA S.A. i swojego banku.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl