Prace remontowe na zbiorniku Wapienica

Po 85 latach od wybudowania zbiornika zaporowego w Dolinie Wapienicy, po raz pierwszy będą przeprowadzane prace polegające na przywróceniu jego pierwotnej pojemności. Prace te stanowić będą domknięcie wieloletnich działań Spółki AQUA, aby zapora działała bez zarzutu.

 

Głównym celem remontu jest usunięcie osadów dennych, głównie z południowo-wschodniej części zbiornika oraz odtworzenie jego pierwotnej objętości. Prace obejmą niespełna jedną trzecią powierzchni akwenu w pobliżu brzegów, czyli powierzchnię 50 tysięcy metrów kwadratowych. Prowadzone będą na głębokości do 6 metrów. Wybieranie materiału będzie się odbywać fragmentami, które będą oddzielone od pozostałej części zbiornika groblami zabezpieczonymi folią. Pozwoli to uniknąć zmącenia reszty akwenu. Do wybierania i transportu mułu oraz kruszywa posłużą przede wszystkim koparki i spycharko-ładowarki. Zadanie będzie realizowane przez 3 lata w okresach jesiennych, ze względu na wymogi ochrony środowiska w obszarze Natura 2000 (uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach).

 

AQUA S.A. zakłada, że w trakcie trwania remontu zostanie wybranych około ćwierć miliona metrów sześciennych osadów dennych. Szacuje się, że po zakończeniu prac objętość zbiornika zwiększy się o 250 tysięcy metrów sześciennych. Dzięki temu w skali roku zbiornik zbierze 3,75 milionów metrów sześciennych wody. Im więcej wody do wodociągów trafi z wapienickiego zbiornika, tym niższe będą jej koszty. W przypadku innych źródeł wody (Kobiernice) trzeba używać pomp, których eksploatacja sporo kosztuje. W przypadku zapory w Wapienicy, zlokalizowanej na wysokości około 480 metrów, woda w stronę Bielska-Białej spływa grawitacyjnie.

 

Zadanie będzie kosztować parę milionów złotych. Jego koszty w całości ze środków własnych pokryje spółka wodociągowa. Wykonawcą została wyłoniona w przetargu, bielska firma Ekotexbud 2. Plac budowy przekazano 11 września tego roku, a pracę rozpocznie końcem września. Szacuje się, że dziennie może wyjeżdżać spod zapory około 60 pojazdów ciężarowych.
 

 

Zarząd Spółki AQUA bardzo prosi o wyrozumiałość i przeprasza za wszelkie utrudnienia!
 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA