W dniu 10 listopada 2021 roku w Sali Sesyjnej w Ratuszu w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach miejskiego programu „Rodzina Plus”.

AQUA S.A. przyznała łącznie 30 stypendiów: 10 dla uczniów szkół podstawowych, 10 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 10 dla studentów wyższych uczelni, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce w roku szkolnym/akademickim 2020/2021.

Stypendyści Szkół Podstawowych

Stypendyści Szkół Podstawowych

Stypendyści Szkół Ponadpodstawowych

Stypendyści Szkół Ponadpodstawowych

Stypendyści Szkół Wyższych

Stypendyści Szkół Wyższych

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszej owocnej nauki!

W imieniu osób, które nie miały możliwości osobiście uczestniczyć w uroczystości, dyplom odebrali rodzice lub rodzeństwo.

Wszystkim stypendystom i ich rodzinom dziękujemy za udział w uroczystości.

 

Regulamin udzielania pomocy finansowej dla uczniów i studentów w ramach programu „Rodzina Plus” przyznawanej przez AQUA S.A.

https://bielsko-biala.pl/rodzina-plus