Przebudowa awaryjnych odcinków sieci wodociągowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 10.07.2014 r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚ i GW umowę o dofinansowanie zadania pn:

”Przebudowa awaryjnych odcinków sieci wodociągowych na obszarze działalności AQUA S.A.”.

Planowany całkowity koszty realizacji zadania wynosi: 4.053.495,19 zł.

Wysokość udzielonej pożyczki: 1.773.804,00 zł.

Czas realizacji: od dnia 21.03.2014 r. do  30.06.2015 r.

Efekt rzeczowy zadania to wymiana:

 

  •     sieci wodociągowej o łącznej długości  17 km,
  •     370 przyłączy wodociągowych.

W zakres inwestycji wchodzą odcinki sieci z różnych rejonów działalności Spółki o największym współczynniku strat wody i są to :

 

  • w Bielsku-Białej: ulice Zawodzie, Górska, Żywiecka, Norwida, Osiedlowa, Łąkowa, Wrzosowa, Tymiankowa, Agawy, Marzanny, Jagienki, Antyczna, Kaskadowa, Wapienicka oraz os. Beskidzkie;
  • w Jasienicy: ulica Strumieńska;
  • w Jaworzu: ulice: Cisowa, Rodzinna;
  • w Bierach ulice : ulice: Słoneczna i Rolnicza;
  • w Międzyrzeczu Dolnym: ulica Modrzewiowa;
  • w Kozach: ulica Wapienna;
  • w Bujakowie: ulica Stawowa.