Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach i ul. Granicznej w Szczyrku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W dniu 08.04.2020r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach i ul. Granicznej w Szczyrku”.


Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1.481.087,30 zł
Wysokość udzielonej pożyczki: 1.124.057,64 zł.
Czas realizacji: od dnia 08.04.2019r. do 09.06.2020r.
Efekt rzeczowy zadania: przebudowa sieci wodociągowej PE Dz 225, 160, 125, 110, 90, 63, 50 mm o długości 2.185 m oraz przyłączy wodociągowych PE Dz 63, 50, 40 mm o długości 729 m.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje rejon ulic Grunwaldzkiej, Czereśniowej, Cichej, Zielnej w Buczkowicach oraz w rejonie ulic Granicznej, Kampingowej, Stokrotek w Szczyrku.