Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Szafirowej, Perłowej i Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W dniu 17.12.2019r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Szafirowej, Perłowej i Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1.826.751,80 zł.
Wysokość udzielonej pożyczki: 1.303.056,00 zł.
Czas realizacji: od dnia 05.03.2018r. do 06.05.2020r.
Efekt rzeczowy zadania: przebudowa sieci wodociągowej PE Dz 110, 90, 63, 50 mm o długości 2.252,00 m oraz przyłączy wodociągowych PE Dz 50, 40 mm o długości 1.144,05 m.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje rejon ulic Szafirowej, Perłowej, Ludowej, Jantarowej, Nowiny, Topazowej, Krakusa, Pomarańczowej i Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej.