Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagłębocze w Czańcu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 06.07.2016 r. "AQUA" S.A. zawarła z WFOŚ i GW umowę o dofinansowanie zadania pn:

 

”Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagłębocze w Czańcu.”
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 524.386,27 zł.

 

Wysokość udzielonej pożyczki: 391.629,02 zł.

 

Czas realizacji: od dnia 31.05.2016 r. do  02.02.2017r.

Efekt rzeczowy zadania to wymiana:
•    sieci wodociągowej o łącznej długości  3,03 km,
•    80 przyłączy wodociągowych.

 

W zakres inwestycji weszły odcinki sieci w Czańcu w ulicach: Cedrowa, Cicha, Cyprysowa, Czeremchowa, Czysta, Kardynała Karola Wojtyły, Kościelna, Zagłębocze.