Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 25.11.2015 r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚ i GW umowę o dofinansowanie zadania pn:

 

”Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Dolnym.”

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 1.148.497,54 zł.

 

Wysokość udzielonej pożyczki: 859.229,77 zł.

 

Czas realizacji: od dnia 22.06.2015 r. do  10.03.2016r.

 

Efekt rzeczowy zadania to wymiana:

  • sieci wodociągowej o łącznej długości  7,5 km,
  • 112 przyłączy wodociągowych.

 

W zakres inwestycji wchodzą odcinki sieci z różnych rejonów działalności Spółki o największym współczynniku strat wody i są to :

 

w Mazańcowicach:

ulice: Kopiec, Na Grobli, Dębowa, Starobielska, Spacerowa, Willowa, Spółdzielcza, Krótka.

 

w Międzyrzeczu Dolnym:

ulice: Radosna, Mazańcowicka.

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA