Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Halentówka, Graniczna, Kwiatowa, Widokowa i Pustki w Mazańcowicach – etap II

W dniu 26.11.2021r. AQUA S.A. zawarła z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Halentówka, Graniczna, Kwiatowa, Widokowa i Pustki w Mazańcowicach – etap II”.


Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 1.690.243,99 zł (netto).

Czas realizacji: od dnia 10.02.2021r. do 01.06.2022r.

Efekt rzeczowy zadania: przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy PE Dz 180, 110, 90, 63, 50, 40 o długości 5,5 km.