Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Łagodnej, Jutrzenki i Pogórze w Bielsku-Białej

W dniu 14.04.2022r. AQUA S.A. zawarła z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Łagodnej, Jutrzenki i Pogórze w Bielsku-Białej.


Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 852.106,00 zł (netto).
Wysokość udzielonego dofinansowania z NFOŚiGW w postaci pożyczki wynosi: 743.976,00 zł.

Czas realizacji: od dnia 06.05.2021r. do 15.09.2022r.

Efekt rzeczowy zadania: przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy PE Dz 160, 110, 90, 75, 63, 40 o długości 2,5 km