Przebudowa sieci wodociągowych w Bielsku-Białej i okolicy

W dniu 20 grudnia 2022r. AQUA S.A. zawarła z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn:
„Przebudowa sieci wodociągowych w Bielsku-Białej i okolicy”

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 4.123.740,00 zł.
Wysokość udzielonego dofinansowania z NFOŚiGW w postaci pożyczki wynosi: 3.145.188,00 zł.
Czas realizacji: od dnia 19.10.2021r. do 28.12.2022r.
Efekt rzeczowy zadania: przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy PE Dz 160, 125,110, 90, 75, 63, 50, 40 o długości 7,29 km.