Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 12 czerwca 2018r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2018-04-26
Rok raportu: 
2018

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA