Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 12.06.2018r.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2018-06-15
Rok raportu: 
2018