Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14.06.2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-04-30
Rok raportu: 
2019