Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-05-23
Rok raportu: 
2019