Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2019r.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-06-14
Rok raportu: 
2019