Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 14.06.2019r.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-06-19
Rok raportu: 
2019