Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 5 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-08-09
Rok raportu: 
2019