Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019r.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-08-30
Rok raportu: 
2019