Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-09-02
Rok raportu: 
2019