Informacja o uchwałach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 30 września 2019r.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-09-30
Rok raportu: 
2019