Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r.

Rodzaj raportu: 
Raport bieżący
Data raportu: 
2019-10-01
Rok raportu: 
2019