Regulamin Bielsko-Biała

Uchwała NR XII/222/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie Miasta Bielska-Białej