Regulamin Jasienica

Załącznik do uchwały Nr X/136/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWNA TERENIE GMINY JASIENICA.