Regulamin Jaworze

UchwałaNr VII/74/2019Rady Gminy Jaworzez dnia 23maja2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze.