Regulamin Kęty

Uchwała NR LIV/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kęty.