Regulamin Szczyrk

Załącznik do uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 września 2019 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA SZCZYRK