Regulamin Wilamowice

Uchwała nr XVI/106/19 Rady Gminy Wilamowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice.