Regulamin Wilamowice

Uchwała nr XXXVIII/335/2006 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 kwietnia 2006 r.w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków