Regulamin Wilkowice

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilkowice.