Ścieki przemysłowe z pozwoleniem wodnoprawnym

Komunikat o obowiązku posiadania przez klientów AQUA S.A. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych.