Ścieki - w trosce o ochronę środowiska


"AQUA" S.A. eksploatuje sieć kanalizacyjną o długości ponad 1290 km na terenie  gmin Bielsko-Biała, Szczyrk, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice i Jasienica. Eksploatujemy 43 przepompownie ścieków oraz dwie oczyszczalnie: Oczyszczalnia Ścieków w Komorowicach oraz Oczyszczalnia Ścieków w Wapienicy. Łączna przepustowość obydwu oczyszczalni to 138 tys. m3/dobę. Właściwa eksploatacja i bieżąca modernizacja tych obiektów pozwala oczyszczać ścieki do poziomu wymaganego przepisami prawa i tym samym przyczyniać się do poprawy jakości wód rzeki Biała oraz Wapienica, które są odbiornikami ścieków oczyszczonych. Proces technologiczny oczyszczania oparty jest o metodę osadu czynnego. W Oczyszczalni Ścieków Komorowice prowadzony jest proces fermentacji osadu i pozyskania biogazu. Biogaz wykorzystywany jest jako paliwo dla agregatów kogeneracyjnych, wytwarzających energię elektryczną i cieplną. Osady ściekowe powstające w procesie oczyszczania ścieków wykorzystywane są w rolnictwie. Realizując usługę odbioru i oczyszczania ścieków, "AQUA" S.A. wykorzystuje aktualną wiedzę techniczną i technologiczną, tak aby optymalizować koszty prowadzenia działalności a jednocześnie maksymalizować korzystny efekt środowiskowy.
 

 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekow OS Komorowice

Pozwolenie wodnoprawne OS Wapienica

Pozwolenie wodnoprawne OS Wapienica - uzupełnienie