Ścieki - w trosce o ochronę środowiska

Aqua S.A. eksploatuje około 1242 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączone jest ponad 32 000 podmiotów indywidualnych i zbiorowych (spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe). Spółka odbiera ścieki od mieszkańców Bielska-Białej, Szczyrku, Buczkowic, Wilkowic, Jaworza oraz w niewielkim stopniu z Jasienicy. Aqua posiada dwie oczyszczalnie ścieków: w Komorowicach oraz w Wapienicy.

Oczyszczalnia w Komorowicach posiada wydajność 90 tys. m³/d, natomiast w okresie intensywnych opadów jest dostosowana do oczyszczania zwiększonej ilości ścieków w granicach 124 tys. m³/d. Przepustowość oczyszczalni w Wapienicy wynosi 8 tys. m³/d.

 

Zgodnie z przyjętą w Aquie polityką zrównoważonego rozwoju, wszelkie działania Spółki nakierowane są na stwarzania warunków do przywracania pierwotnego stanu środowiska naturalnego. Cele dotyczące środowiska naturalnego osiągane są poprzez:

  • zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez stałą poprawę jakości oczyszczonych ścieków,
  • stosowanie nowych urządzeń i technologii o wysokiej efektywności i niskiej energochłonności,
  • a także wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekow OS Komorowice

 

Pozwolenie wodnoprawne OS Wapienica

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA