Sprzedaż materiałów instalacyjnych

Rury
 • rury wodociągowe PE 100
 • rury kanalizacyjne PVC (ścianka z litego PCV)
Zasuwy
 • zasuwy kołnierzowe
 • zasuwy do przyłączy domowych z obustronnym króćcem z PE
Hydranty
 • hydranty nadziemne 
 • hydranty podziemne
Opaski
 • opaski do nawiercania (do wykonania przyłączy wodociągowych)
Kołnierze
 • kołnierze stalowe
Kształtki
 • kształtki wodociągowe 
 • kształtki PE elektrooporowe
 • kształtki żeliwne wodociągowe
 • kształtki kanalizacyjne z PCV
Wodomierze
 • wodomierze mokrobieżne SENSUS
Asortyment
 • półśrubunki
 • uszczelki
 • konsole wodomierzowe
Skrzynki do zasuw
 • żeliwne
 • z PEHD
Uszczelki
 • uszczelki do zasuw kołnierzowych (gumowe z wkładką metalową)
Studnie
 • Studnie kanalizacyjne
Włazy
 • włazy żeliwne
Adres

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej
ul. Bestwińska 63 
43-344 Bielsko-Biała

od poniedziałku do piątku 
w godz.: 7:00 – 15:00

Telefon

33 813 84 41

e-mail

aqua@aqua.com.pl
formularz