Taryfa dla Gminy Szczyrk od 2.08.2019 r.

Szanowni Klienci!

 

AQUA S.A. przedstawia Taryfę ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczyrk obowiązująca od dnia 2.08.2019 r.

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA