Unieszkodliwianie emulsji i innych odpadów.

Stacja utylizacji Emulsji Olejowych oferuje usługi przetwarzania odpadów niebezpiecznych, głównie emulsji olejowych oraz innych cieczy zaolejonych. Działamy na mocy Pozwolenia Zintegrowanego (decyzja 2449/OS/2008). Kody odpadów objęte Pozwoleniem Zintegrowanym zamieszczone w poniższej tabeli.
Oferta przyjmowanych odpadów niebezpiecznych

KOD

Nazwa odpadu

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zwierające chlorowców

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

12 03 02*

Odpady z odtłuszczania parą

13 01 05*

Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 08 02*

Inne emulsje

13 05 07*

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywaniem i ciecze macierzyste

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

Oferujemy konkurencyjne ceny za przetwarzanie 1m3.
Dla klientów hurtowych oferujemy zniżki, zależne od ilości przywożonego odpadu.

Kontakt:
Oczyszczalnia Ścieków Komorowice - Stacja Utylizacji Emulsji
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 813 84 36
e-mail: formularz kontaktowy