Unieszkodliwianie emulsji i innych odpadów.

Unieszkodliwianie emulsji i innych odpadów Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych w Aqua S.A. oferuje usługi przetwarzania odpadów niebezpiecznych, głównie emulsji olejowych oraz innych cieczy zaolejonych. Działamy na mocy Pozwolenia Zintegrowanego (Decyzja 2449/OS/2008). Kody odpadów objęte Pozwoleniem Zintegrowanym przedstawiamy w poniższej tabeli.
 

KODY PRZYJMOWANYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 

KOD
 
Nazwa odpadu
 
11 01 13*
Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
12 01 09*
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
12 01 10*
Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 03 01*
Wodne ciecze myjące
12 03 02*
Odpady z odtłuszczania parą
13 01 05 *
Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 08 02*
Inne emulsje
13 05 07*
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
07 01 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
19 08 10*
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

Oferujemy bardzo konkurencyjne ceny za przetwarzanie 1 m3, ponieważ nie jesteśmy pośrednikiem a ostatecznym wykonawcą usługi. Dla klientów hurtowych oferujemy duże zniżki, zależne od ilości przywożonego odpadu.

 

Kontakt:
 
Stacja Utylizacji Emulsji
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/813 84 36
e-mail: Kontakt z Stacją Utylizacji Emulsji Olejowych.

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA