Usługi geodezyjne

Dział  Geodezji oferuje wykonanie następujących usług:

•    pomiary sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych
•    geodezyjną obsługę inwestycji
•    powykonawcze inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego
•    lokalizację urządzeń uzbrojenia podziemnego wraz z pomiarem
•    podziały i rozgraniczenia nieruchomości
•    pomiary związane z odbiorem budynków
•    wykonywanie map do celów prawnych np. projekty służebności gruntowej.

Od 2000 roku w firmie AQUA S.A. funkcjonuje system GIS, który został wdrożony i jest aktualizowany przez pracowników Działu Geodezji. GIS jest podstawowym narzędziem dystrybucji informacji technicznej oraz jednym z głównych składników wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kontakt:

Dział Geodezji
ul. Sempołowskiej 17
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 82 80 255, 33 82 80 257, 33 82 80 369

e-mail: Formularz kontaktowy

System informacji przestrzennej  w Aqua S.A.