Usługi geodezyjne

Dział GeodezjiOd 2000 roku w firmie Aqua S.A. funkcjonuje system GIS, który został wdrożony i jest aktualizowany w pracowni geodezyjnej. Dane do systemu są pozyskiwane m.in. z operatów znajdujących się w Miejskim i Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dzięki podpisaniu dwustronnych umów o współpracy i wymianie danych. GIS jest jednym z podstawowych narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.
 

 

Pracownia geodezyjna w Aqua S.A. oferuje wykonanie następujących usług:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • geodezyjną obsługę inwestycji,
 • powykonawcze inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego,
 • lokalizację urządzeń uzbrojenia podziemnego wraz z pomiarem,
 • podziały i rozgraniczenia,
 • wykonywanie map do celów prawnych np. projekty służebności gruntowej, mapy do odbiorów budynków,
 • wykonywanie map do celów projektowych i innych, w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz w postaci map numerycznych,
 • wykonywanie pomiarów za pomocą GPS-a np. zakładanie osnowy geodezyjnej i inne pomiary.

Dodatkowo dział realizuje następujące usługi:

 • rejestracja i kalibracja zeskanowanych map,
 • obróbka rastrów (czyszczenie, łączenie itp.),
 • tworzenie map cyfrowych za pomocą digitalizacji i wektoryzacji ekranowej,
 • opracowanie map tematycznych (zgodnie z życzeniem klienta),
 • opracowanie map celem pozyskiwania środków unijnych,
 • wykonywanie map dla miejskich i powiatowych sztabów kryzysowych,
 • wykonywanie usług z zakresu plotowania map oraz innych opracowań (do formatu A0).

 

Kontakt:
Dział Geodezji
ul. 1 Maja 24
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 82 80 255, 82 80 257
fax 33/ 812 40 15

Formularz kontaktowy

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA