Usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dział Pomiarów i Kontroli Sieci w Aqua S.A. oferuje klientom specjalistyczne usługi wodociągowo-kanalizacyjne:

 

  • wykrywanie wycieków na sieciach wodociągowych (przyłącza wodociągowe, sieci rozdzielcze) - świadczymy specjalistyczne usługi korelacji, które ułatwiają lokalizację awarii przewodów wodociągowych wykonanych ze stali lub żeliwa,
  • bezinwazyjne pomiary przepływu wody w sieci,
  • ustalanie przebiegu (trasowanie) podziemnego uzbrojenia terenu,
  • lokalizowanie zaasfaltowanych zasuw,
  • ocena stanu technicznego kanału przy wykorzystaniu kamer przemysłowych (średnice powyżej 200 mm),
  • wykrywanie za pomocą zadymiacza obiektów podłączonych do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej,

Cennik:

 

 

Rodzaj usługi

sieć wodociągowa

Jednostka miary

Ceny w zł

 

 

Bez podatku VAT

Z podatkiem VAT

Wykrywanie wycieków na sieciach wodociągowych

rbg

240,00

295,20

Bezinwazyjny pomiar przepływu wody

rbg

200,00

246,00

Ustalanie przebiegu (trasowanie) podziemnego uzbrojenia terenu

rbg

210,00

258,30

Lokalizowanie zasuw

rbg

140,00

172,20

 

Rodzaj usługi

sieć kanalizacyjna

Jednostka miary

Ceny w zł

 

 

Bez podatku VAT

Z podatkiem VAT

Przegląd kamerą TV powyżej DN 200

mb

14,00

17,22

Przegląd kamerą –1 godzina pracy (w przypadku krótkich odcinków do 15 m)

rbg

250,00

307,50

Praca samochodu wyposażonego w kamerę TV

rbg

90,00

110,70

Wykrywanie urządzeniem FOG SMOKER podłączeń do sieci kanalizacyjnej

rbg

250,00

307,50

Powyższy cennik nie uwzględnia kosztów transportu.

Kontakt:

Dział Pomiarów i Kontroli Sieci
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/82 80 225; 33/82 80 226
e-mail: Dział Pomiarów i Kontroli Sieci

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA