Walne Zgromadzenie 12 VI 2018

Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

 

Informacje i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie www.aqua.com.pl/wza

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA