Walne Zgromadzenie 14 VI 2019

Zarząd  Spółki  Akcyjnej „AQUA”  z siedzibą  w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku  z art. 395 kodeksu spółek handlowych  zwołuje Walne Zgromadzenie  „AQUA” S.A., które odbędzie się  w dniu  14 czerwca 2019r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki - w Bielsku-Białej przy  ul. 1 Maja 23.

 

Informacje i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie

www.aqua.com.pl/wza

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA