Władze Spółki

Zarząd

Piotr DudekPiotr Dudek - Prezes Zarządu AQUA S.A.

 

Magister inżynier chemik. W 1972 roku absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. W latach 1973-1976 ukończył studia podyplomowe (doktoranckie) z zakresu technologii ropy naftowej i gazu (Politechnika Śląska w Gliwicach). W latach 1990-1991 ukończył studia podyplomowe z dziedziny ekologii i minimalizacji odpadów (Norwegian Organization of Chartered Engineers). W latach 1999-2000 studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie).

 

W latach 1984-1986 pracował na kontrakcie w bagdadzkich wodociągach w Iraku. Następnie od 1991 do 1998 roku był prezesem zarządu oraz dyrektorem naczelnym w Rafinerii Czechowice-Dziedzice. W latach 1998-2000 pełnił funkcję dyrektora oddziału CPN, a następnie PKN w Katowicach. W okresie 2000-2003 był doradcą MOL i Slovnaft Polska. W roku 2008 został uznany za Przywódcę Roku przez prezydium komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Otrzymał Złoty i Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
 

Zbigniew SzymańskiZbigniew Szymański - Wiceprezes Zarządu AQUA S.A.

 

Magister inżynier górnik. W 1974 roku absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydziału Górniczego. W 1979 roku ukończył studia podyplomowe zarządzania i administracji, a w 1981 roku studia podyplomowe służb pracowniczych na Uniwersytecie Śląskim. Następnie, w 2002 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie), a także uzyskał uprawnienia do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

W latach 1974-1989 pracował w KWK Wujek na stanowiskach średniego i wyższego dozoru ruchu. Następnie od 1989 do 1991 pracował  jako kontraktor i kosztorysant robót budowlanych w Edelstein Inc w USA. W okresie 1991-1995 był kierownikiem  wydziału współpracy z zagranicą Urzędu Miasta w Katowicach. W latach 1995-2003 pracował na stanowisku dyrektora zakładu mechaniki, a następnie dyrektora marketingu Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach.

 

Rada Nadzorcza

 

Przemysław Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w dziale kontroli jakości w Teksid Aluminium Poland  Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (obecnie Nemak Poland Sp. z o.o.). W latach 2008-2010 jednoosobowo pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. handlu i marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. Od roku 2010 do marca 2015 był prezesem zarządu, dyrektorem ds. finansów i sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie, poczynając od 23 marca 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe o specjalności administracja samorządowa. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie i Stowarzyszenia „Copernicus” w Hamburgu. Praktyka zawodowa w administracji publicznej oraz firmach świadczących usługi doradcze dla administracji w Hamburgu i Berlinie. Od 2004 roku zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, od 2007 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

Maria Hetnał - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Magister ekonomii, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wieloletni pracownik spółki Apena, w której w latach 1993-2002 pełniła funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego. W latach 2002-2009 była członkiem zarządu prywatnej spółki Marbet i pełniła równolegle funkcję dyrektora finansowego, a następnie do 2014 roku była dyrektorem finansowym prywatnej Spółki SKOFF. Obecnie emeryt, współpracujący na zasadzie zlecenia ze spółkami kapitałowymi w dziedzinie rachunkowości zarządczej. Członek Rady Społecznej Bielskiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect"

 

 

Marta Bis - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych oraz ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w organach zarządzających spółek w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W latach 1997-2002 była Prezesem Zarządu PWiK WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2002 roku jest Prezesem Zarządu PWiK Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach. Od kwietnia 2009 reprezentuje Polskę w Komisji ds. wody i ścieków EUREAU 3 przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Od czerwca 2011 roku jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wodociągowców Śląskich. Posiada także doświadczenie w pracy w radach nadzorczych przedsiębiorstw wodociągowych.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

Tomasz Jórdeczka - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie organizacji i zarządzania, otrzymał także licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W latach 1994-1996 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej, rok później został doradcą prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od 1983 roku pełni funkcję prezesa Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA