Władze Spółki

Zarząd

Krzysztof Michalski - Prezes Zarządu AQUA S.A.

 

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia MBA w European University Montreux Geneva w Szwajcarii. Od 2016 roku prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. W PGD Polska Sp. z o.o. pełnił funkcję prezesa w latach 2014-2016. W latach 2011-2015 był adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 do 2014 roku był prezesem Agencji Mienia Wojskowego. W okresie 2000-2008 pełnił funkcję dyrektora generalnego w Inda Czekolada Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w S.C. Johnson Sp. z o.o. (1994-2000) oraz w Coca-Cola West Poland Sp. z o.o. (1993-1994). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

 

 

Henryk Wysogląd - Wiceprezes Zarządu AQUA S.A.

 

Magister inżynier, absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe - Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynku na Politechnice Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Fabryce Aparatów Eletrycznych Apena w Bielsku-Białej. Od 1998 roku zatrudniony w Apena-Remont Sp. z o.o., a w 2009 roku objął stanowicko szefa produkcji. Obecnie, od czerwca 2019 roku wiceprezes zarządu w AQUA S.A.

 

Rada Nadzorcza

 

Przemysław Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w dziale kontroli jakości w Teksid Aluminium Poland  Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (obecnie Nemak Poland Sp. z o.o.). W latach 2008-2010 jednoosobowo pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. handlu i marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. Od roku 2010 do marca 2015 był prezesem zarządu, dyrektorem ds. finansów i sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie, poczynając od 23 marca 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe o specjalności administracja samorządowa. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie i Stowarzyszenia „Copernicus” w Hamburgu. Praktyka zawodowa w administracji publicznej oraz firmach świadczących usługi doradcze dla administracji w Hamburgu i Berlinie. Od 2004 roku zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, od 2007 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

Maria Hetnał - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Magister ekonomii, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wieloletni pracownik spółki Apena, w której w latach 1993-2002 pełniła funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego. W latach 2002-2009 była członkiem zarządu prywatnej spółki Marbet i pełniła równolegle funkcję dyrektora finansowego, a następnie do 2014 roku była dyrektorem finansowym prywatnej Spółki SKOFF. Obecnie emeryt, współpracujący na zasadzie zlecenia ze spółkami kapitałowymi w dziedzinie rachunkowości zarządczej. Członek Rady Społecznej Bielskiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect"

 

 

Marta Bis - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych oraz ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w organach zarządzających spółek w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W latach 1997-2002 była prezesem zarządu PWiK WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2002 roku jest prezesem zarządu PWiK Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach. Od kwietnia 2009 reprezentuje Polskę w Komisji ds. wody i ścieków EUREAU 3 przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Od czerwca 2011 roku jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wodociągowców Śląskich. Posiada także doświadczenie w pracy w radach nadzorczych przedsiębiorstw wodociągowych.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

Tomasz Jórdeczka - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

 

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie organizacji i zarządzania, otrzymał także licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W latach 1994-1996 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej, rok później został doradcą prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Od 1983 roku pełni funkcję prezesa Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

 

Oświadczenie wynikające z zasady przyjętej w ramach "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

 

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA