Wniosek o zorganizowanie lekcji edukacyjnej

Wniosek o zorganizowanie lekcji edukacyjnej
w przedszkolach (grupy starsze, zerówka) oraz szkołach podstawowych w klasach 1-5


 

Termin zostanie dokładnie potwierdzony przez AQUA S.A.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 33 828-02-76

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osoby kontaktowej jest AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (zwana dalej ADO), dane kontaktowe: ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: aqua@aqua.com.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@aqua.com.pl oraz listownie na adres ADO, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
  3. Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w szczególności, aby doprowadzić do zorganizowania lekcji edukacyjnej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla ADO usługi IT. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje jej również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na jej szczególną sytuację. Prawa te nie są bezwzględne - przewidziane są wyjątki od ich realizacji.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zorganizowania lekcji edukacyjnej, a następnie zostaną usunięte. 
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
10 + 9 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.