Wodociągi dziś

Budynek AQUA S.AAqua S.A. jest spadkobierczynią bogatej tradycji bielskich wodociągów. Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin.

Aqua dostarcza rocznie ok. 14 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 12 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Aquę korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Największe ujęcia znajdują się: w Kobiernicach na rzece Sole, w dolinie rzeki Wapienica oraz na rzece Żylica w Szczyrku. Woda do odbiorców dostarczana jest systemem rur o łącznej długości 2038 km. Aqua ujmuje ścieki odprowadzane przez ludność i przemysł do sieci kanalizacyjnej, która liczy 1271,4 km długości.

W swojej pracy Spółka stosuje ekologiczne rozwiązania poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Rozwiązania te mają charakter uniwersalny dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz są przykładem skutecznego, efektywnego oraz opłacalnego ekonomicznie rozwiązania ekologicznego.

Aqua jest nie tylko firmą usługową. Spółka jest także jednym z najbardziej prężnych współorganizatorów wielu imprez kulturalnych regionu. W ramach swojej działalności kieruje się koncepcją Corporate Social Responsibility. Spółka wspiera organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, koncertów oraz wystaw, które niejednokrotnie wpisały się już na kulturalną mapę Podbeskidzia i Polski.

 

Nagrody otrzymane przez Aqua S.A.

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA