Wybrane dane finansowe publikowane w raportach okresowych

 

Wybrane dane finansowe – raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

Wybrane dane finansowe – raport roczny za 2023 r.

 

Zarząd „AQUA” S.A. co do zasady nie publikuje prognozy wyników finansowych Spółki.