Zabezpiecz wodomierz przed rozmrożeniem

W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, AQUA S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych, wraz z wykonaniem instalacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy;
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowanych ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.


Wszelkie awarie należy zgłaszać tutaj