Zabezpieczenie urządzeń wod-kan przed mrozem

W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, AQUA S.A. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

 

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej w taki sposób, aby nie uszkodzić założonych plomb i było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem. Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą kontrahenci naszego przedsiębiorstwa.

 

Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać:

 

a/ w przypadku uszkodzeń sieci wodociągowej na numery służb dyspozytorskich tel. 994 i 33  812 68 70. Dostępny jest również fax: 33 82 80 358.

b/ w przypadku uszkodzeń wodomierzy na numer 33 81 69 112 lub tel. bezpłatny dyspozytora 994.

c/ sieci i przyłączy kanalizacyjnych, tel. 994 i 33 81 38 410 oraz fax:33 81 38 403

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA