ZASADY OCENY DOSTAWCÓW W AQUA S.A.

AQUA S.A. prowadzi bieżącą ocenę swoich Dostawców w obszarach, które w bezpośredni sposób wpływają na jakość świadczonych przez Spółkę usług, a mianowicie:

 

1.    Dostawy materiałów do budowy sieci wodociągowych
2.    Dostawy materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej
3.    Dostawy substancji chemicznych używanych w procesach uzdatniania wody
4.    Dostawy substancji chemicznych używanych w procesach oczyszczania ścieków
5.    Dostawy sprzętu informatycznego i usług informatycznych
6.    Usługi budowlane remontowe
7.    Usługi budowlane inwestycyjne
8.    Usługi projektowe

 

Ocena w ww. obszarach dokonywana jest przez pryzmat realizowanych na rzecz AQUA S.A. umów i zamówień na następujących etapach:

 

1.    Ocena 1 (zawieranie umowy)

 

-    jakość współpracy przy zawieraniu zmówienia / umowy,
-    uzgodnione formy płatności,
-    terminowość w dostarczeniu wymaganych dokumentów i ich jakość.

 

2.    Ocena 2 (realizacja)

 

-    zgodność terminu realizacji przedmiotu zamówienia / umowy,
-    kompletność realizacji przedmiotu zamówienia / umowy,  
-    sposób realizacji: dostawy, usługi, prowadzenia robót,
-    jakość dokumentów dostawy.

 

3.    Ocena 3 (odbiór)

 

-    zgodność parametrów, jakości realizacji przedmiotu zamówienia / umowy
-    kompletność i jakość dokumentów niezbędnych do przyjęcia przedmiotu zamówienia / umowy, a wymienionych w zawartym zamówieniu / umowie.  

 

4.    Ocena 4 – (eksploatacja)

 

-    sprawność eksploatacyjna (niezawodność),
-    jakość serwisu

 

po: 3, 18 i 30 miesiącach licząc od daty potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku dokumentacji projektowej jej kompletność oceniona zostanie na etapie budowy realizowanej na podstawie ocenianej dokumentacji.

 

Na wniosek Dostawcy AQUA S.A. udostępni otrzymane przez Niego oceny.
 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA